ซื้อหุ้นพื้นฐานดี ในราคาที่เหมาะสม

Buy a wonderful company at a fair price.

ลงทุนในธุรกิจที่ยอดเยี่ยมในราคาที่เหมาะสม

© 2024 Investich. All Rights Reserved.