วิธีดูการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารด้วย แบบฟอร์ม 59

January 30, 2021

วิธีดูการซื้อขายหุ้น ของผู้บริหาร ด้วยแบบฟอร์ม 59-2

แน่นอนว่าผู้บริหารคือผู้ที่รู้ข้อมูลภายในของบริษัท การที่ผู้บริหารซื้อหุ้น แปลว่าเขามั่นใจในศักยภาพของบริษัทหรือราคาหุ้นนั้นถูกเกินไป ในทางกลับถ้าผู้บริหารขายหุ้น ก็อาจจะหมายถึงราคาขณะนั้นแพงไป ไม่มั่นใจในศักยภาพ หรือผลประกอบการช่วงนั้นอาจจะออกมาไม่ดีก็ได้ (เป็นแค่ข้อสันนิษฐาน เราควรวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานในส่วนอื่นๆด้วย)

ซึ่งเราสามารถดูข้อมูลการซื้อขายของผู้บริหารผ่านแบบฟอร์ม 59 ได้ โดยมีวิธีการดังนั้น

  1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.sec.or.th

  2. จากนั้นคลิกที่ ข่าว/ข้อมูลตลาดทุน > บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ตามตัวอย่างด้านล่าง

วิธีดูการซื้อขายหุ้น ของผู้บริหาร ด้วยแบบฟอร์ม 59-2

  1. คลิกที่ ​รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แบบ 59)

วิธีดูการซื้อขายหุ้น ของผู้บริหาร ซึ่งรู้ข้อมูลภายในด้วยแบบฟอร์ม 59

  1. จากนั้นก็เลือกบริษัทที่เราต้องการดู กับวันที่ที่เราต้องการดูและกดค้นหา

    จากตัวอย่างจะดูข้อมูลการซื้อขายหุ้นของ Com7 ตั้งวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันปัจจุบัน วันที่ 29 มกราคม 2564

ดูข้อมูลการซื้อขายหุ้น ของผู้บริหาร com7

เท่านี้เราจะเห็นข้อมูลแล้วว่า ผู้บริหารชื่ออะไร มีการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น ณ ระดับราคาที่เท่าไร โดยถ้ากดที่ Link ตรงหมายเหตุก็สามารถดูได้ด้วยว่าตำแหน่งอะไร

ก็ลองนำไปใช้ดูบริษัทที่สนใจ และนำข้อมูลตรงนี้ไปช่วยประกอบการตัดสินใจซื้อหรือขายดูนะครับ

© 2023 Investich. All Rights Reserved.