วิธีประเมินมูลค่าหุ้น โดยการเทียบกับผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล

October 31, 2020

วิธีประเมินมูลค่าหุ้น โดยการเทียบกับผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล

ก่อนที่เราจะซื้อหุ้นสักตัว เราควรจะต้องประเมินมูลค่าหุ้นขณะนั้นก่อนแล้วว่า ราคาตอนนั้นเหมาะสมหรือไม่ มันถูกหรือแพง ซึ่งวิธีนึงที่ Warren Buffet ใช้บอกความถูกแพงของหุ้น คือการเทียบผลตอบแทนระหว่างหุ้น กับผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล

ตัวอย่าง บริษัท A มีกำไรต่อหุ้น (EPS) อยู่ที่ 1.2 บาทต่อหุ้น ถ้าสมมุติว่าผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอยู่ที่ 4% คุณจะคำนวณมูลค่าเปรียบเทียบระหว่างหุ้นกับพันธบัตรได้โดยการนำกำไรต่อหุ้น มาหารผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล จากตัวอย่างจะเป็น 1.2 ÷ 0.04 = 30 บาทต่อหุ้น

หมายความว่าถ้าคุณซื้อหุ้น A ที่ราคา 30 บาท คุณจะได้อัตราผลตอบแทนเริ่มแรกที่ 4% เทียบเท่ากับพันธบัตรรัฐบาล

ถ้าสมมุติว่าหุ้น A ตอนนี้มีราคาอยู่ที่ 11 บาท แปลว่า คุณจะได้อัตราผลตอบแทนเริ่มแรกที่ 10.91% (1.2 * 100 ÷ 11) ซึ่งถ้าคุณคำนวณเทียบแล้วว่า ซื้อหุ้นราคานั้นได้ผลตอบแทนสูงกว่ามาก แน่นอนว่าคุณก็จะเลือกลงทุนในหุ้นแทน แต่ถ้าผลตอบแทนใกล้เคียงกันมาก พันธบัตรรัฐบาลก็อาจจะเป็นทางเลือกลงทุนสำหรับคุณ เพราะว่ามีความเสี่ยงต่ำกว่า

ข้อสังเกต

  • จะเห็นว่าผมใช้คำว่า อัตราผลตอบแทนเริ่มแรก (Initial rate of return) เนื่องจากกำไรของหุ้นสามารถเติบโตได้ ทำให้ผลตอบแทนปีถัดๆไปอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ซึ่งแตกตากจากพันธบัตรที่ผลตอบแทนจะแน่นอน

    • ผลตอบแทนเริ่มแรก เราคำนวณจากมุมมองของการร่วมทำธุรกิจ (Business Perspective) หมายความว่าถ้า ถ้าเรามีหุ้น A ที่มีกำไร 1.2 บาทต่อหุ้น ถ้าเรามี 1,000 หุ้น เราจะมองว่าเราจะได้กำไร 1200 บาท

  • หุ้นเป็นสินทรัพย์อย่างนึง เราไม่จำเป็นต้องเอาเงินทั้งหมดไปลงทุนในหุ้น เพราะฉะนั้นการเทียบกับสินทรัพย์อื่นจะทำให้เราเห็นภาพว่าแบบไหนคุ้มค่ากว่า

© 2024 Investich. All Rights Reserved.