กฎตัวเลข 72 คืออะไร

June 21, 2020

วิธีใช้กฎตัวเลข 72

กฎตัวเลข 72 (The Rule of 72) คือวิธีการคำนวณอย่างง่ายๆว่า ใช้เวลาทั้งหมดกี่ปีที่เงินต้นที่เราลงทุน จะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า

มาดูสูตรที่ใช้คำนวณกันเลย

สูตรคำนวณ กฎตัวเลข 72

ตัวอย่างการคำนวณ

เงินต้นในการลงทุน 500,000 บาท อยากให้เงินก้อนนี้เป็น 1,000,000 บาท

ถ้าอัตราผลตอบแทนต่อปีเป็น 10% จะใช้เวลาเท่ากับ 72 หาร 10 หรือเท่ากับ 7.2 ปี

ถ้าอัตราผลตอบแทนต่อปีเป็น 8% จะใช้เวลาเท่ากับ 72 หาร 8 หรือเท่ากับ 9 ปี

ถ้าอัตราผลตอบแทนต่อปีเป็น 5% จะใช้เวลาเท่ากับ 72 หาร 5 หรือเท่ากับ 14.4 ปี

นอกจากนี้ยังสามารถใช้คำนวณกับดอกเบี้ยเงินกู้ได้เช่นกัน

ถ้ากู้เงินมา 10,000 เสียดอกเบี้ย 18% ต่อปี หนี้จะเป็น 20,000 ในระยะเวลา 72 หาร 18 หรือเท่ากับ 4 ปี

กฎ 72 ใช้เป็นการคำนวณคร่าวๆเท่านั้น ถ้าเราคำนวณแล้วพบว่า ระยะเวลามันนานไปไม่ทันเป้าหมายเรา เราก็ต้องหาวิธีการลงทุนอื่นที่อาจจะเสี่ยงขึ้นแต่ได้ผลตอบแทนสูงขึ้น กลับกันถ้าระยะเวลามันเร็วเกินกว่าเป้าหมายและเราไม่อยากเสี่ยงมาก เราก็อาจจะหาการลงทุนอื่นที่ได้อัตราผลตอบแทนลดลง แต่เสี่ยงน้อยลงได้เช่นกัน

© 2024 Investich. All Rights Reserved.