วิธีการประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนด้วย TVM Calculator

December 19, 2020

แนะนำวิธีการประเมินผลตอบแทนการลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน TVM Calculator

Time Value of Money Calculator (TVM Calculator) คือเครื่องมือในการวางแผนการเงิน โดยสามารถใช้ได้ในหลายกรณี เช่น คำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน ว่าเงินในอนาคตเป็นเท่าไร, ประยุกต์ใช้ในการวางแผนการเงิน วางแผนการเกษียณก็ได้เช่นกัน


โดยเราสามาราใช้งาน TVM Calculator ได้ทั้งทางเว็บไซต์ด้านล่างนี้

https://www.fncalculator.com/financialcalculator?type=tvmCalculator

หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน โดยที่แอนดรอยด์จะใช้ชื่อ Financial Calculators กับของไอโอเอสจะใช้ชื่อ EZ Financial Calculators สามารถกดผ่านลิงค์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.financial.calculator

iOS: https://apps.apple.com/th/app/ez-financial-calculators/id494170744


หลังจากโหลดแอปพลิเคชันเสร็จ เข้าแอปมา เราจะเห็นหลายเครื่องมือมาก แต่ในบทความนี้เราจะพูดถึงตัว TVM Calculator ตัวแรกเท่านั้นครับ กดที่ตัว TVM Calculator ได้เลย

แนะนำวิธีการใช้งาน TVM Calculator

หลังจากกดเข้ามาแล้วจะเป็นหน้าตาแบบนี้

สอนวิธีการใช้งาน TVM Calculator

เราต้องรู้ก่อนว่าแต่ละตัวนั้นคืออะไร ตามด้านล่างนี้เลย

Present Value (PV) เงินที่มีในปัจจุบัน

Payments (PMT) เงินที่จะลงทุนเพิ่มรายงวด

Future Value (FV) เงินในอนาคต

Annual Rate อัตราผลตอบแทน (% ต่อปี)

Periods จำนวดงวดที่ลงทุน

Compounding ช่วงเวลาคำนวณผลตอบแทน ค่านี้ควรเลือกเป็น Annually (ต่อปี) เสมอ

Mode ลงทุนต้นปี หรือสิ้นปี


เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ มาดูตัวอย่างการใช้งานกัน

ตัวอย่างแรก: มีเงินต้นอยู่ 100,000 นำไปลงทุนได้ผลตอบแทน 2% ต่อปี เป็นระยะเวลา 25 ปี เราจะมีเงินในอนาคตเท่าไร

คำนวณหา Future Value (FV) ด้วย TVM Calculator

ในเคสนี้ต้องการจะรู้เงินในอนาคต ก็ให้กดที่ปุ่ม FV เลย (ต้องการหาค่าไหนให้กดที่ค่านั้น)

คำนวณหา Future Value (FV) ด้วย TVM Calculator

เราจะได้คำตอบแล้วว่า เงินในอนาคตจะเป็น 164,060.60 บาท

ข้อควรรู้: ค่า PV ที่ใส่เป็นลบ เพราะมันคือกระแสเงินสดที่ไหลออกจากกระเป๋าเราเพื่อไปลงทุน


ตัวอย่างที่สอง: มีเงินต้นอยู่ 100,000 นำไปลงทุน โดยจะลงทุนเพิ่มเดือนละ 1,000 บาท โดยที่ผลตอบแทนต่อปีคือ 8% เป็นระยะเวลา 25 ปี เราจะมีเงินในอนาคตเท่าไร

ตัวอย่างการคำนวณมูลค่าเงินในอนาคตผ่าน TVM Calculator

รอบนี้ก็กรอกแบบตัวอย่างแรกเลย แต่เรามีเงินลงทุนเพิ่มจึงต้องกรอกตัว Payments เพิ่มด้วย โดยเดือนละ 1,000 แปลว่าทั้งปีคือ 12,000 ที่ใส่ค่าทั้งปี เพราะเราคำนวณผลตอบแทนทั้งปีครับ

ตัวอย่างการคำนวณมูลค่าเงินในอนาคตผ่าน TVM Calculator

ซึ่งเงินในอนาคตก็จะเป็น 1,562,118.90 บาท


ตัวอย่างที่สาม: มีเงินลงทุนต่อเดือน เดือนละ 2,000 โดยได้ผลตอบแทน 8% ต่อปี ต้องการจะมีเงินในอนาคตคือ 5,000,000 บาท จะต้องใช้ระยะเวลากี่ปี

คำนวณว่าต้องใช้ระยะเวลาเท่าไรถึงจะเก็บเงินได้ตามเป้า

รอบนี้เรารู้เงินในอนาคต(FV) แล้ว ที่ต้องการจะรู้คือระยะเวลา เพราะฉะนั้นต้องกดที่ปุ่ม Periods แทน

คำนวณว่าต้องใช้ระยะเวลาเท่าไรถึงจะเก็บเงินได้ตามเป้า

เราจะได้คำตอบเป็น 37 ปี

เคสนี้คือวิธีนึงในการคำนวณเงินเกษียณ ซึ่งถ้าเราเริ่มเก็บเงินตอน 20 ต้นๆ ก็ยังเป็นไปตามเป้า แต่ถ้าเราเริ่มช้า แปลว่าเราต้องเพิ่มเงินในการเก็บไปลงทุนต่อเดือนให้สูงขึ้น หรือสร้างผลตอบแทนต่อปีให้สูงขึ้นนั่นเอง


ตัวอย่างที่สี่: มีเงินต้นอยู่ 100,000 และมีเงินลงทุนเพิ่มเดือนละ 5,000 โดยคาดหวังเงินในอนาคตอยู่ที่ 5,000,000 ในระยะเวลา 25 ปี ต้องสร้างผลตอบแทนกี่ % ถึงจะทำได้ตามเป้าหมาย

ตัวอย่างคำนวณ TVM Calculator หาว่าต้องสร้างผลตอบแทนกี่ % ถึงสามารถทำได้ตามเป้าหมาย

รอบนี้ต้องการหาผลตอบแทน ก็กดที่ปุ่ม Rate

ตัวอย่างคำนวณ TVM Calculator หาว่าต้องสร้างผลตอบแทนกี่ % ถึงสามารถทำได้ตามเป้าหมาย

ก็จะได้คำตอบว่าต้องลงทุนให้ได้ 7.91% ต่อปี

ซึ่งถือว่าเป็นไปได้ในทางปฎิบัติ มีกองทุนหุ้นหลายกองที่ทำได้


เราจะเห็นแล้วว่า TVM Calculator สามารถใช้วางแผนการเงินได้เป็นอย่างดี รวมถึงสามารถนำไปใช้ประเมินมูลค่าหุ้นได้อีกด้วย แต่ในบทความนี้จะยังไม่กล่าวถึง ยังไงก็ลองนำไปใช้วางแผนการเงินกันดูนะครับ

© 2024 Investich. All Rights Reserved.