Beta (β) คืออะไร?

June 20, 2020

อธิบายค่า Beta และวิธีการหาค่านี้

Beta (β) คือค่าที่บอกเราว่า ราคาของหุ้นตัวนั้นๆมีความผันผวนมากแค่ไหนเมื่อเทียบกับตลาด

โดยค่านี้เกิดจากการเทียบกันระหว่าง การเปลี่ยนแปลงราคา ของหุ้นนั้นๆในอดีต เทียบกับการเปลี่ยนแปลงราคาของตลาดหุ้นย้อนหลังในอดีต

แล้วนำค่านี้มาดูยังไง?

β = 1 หมายความว่ามันเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับตลาดเลย ถ้าตลาดขึ้น 10% ราคาของหุ้นตัวนี้โดยเฉลี่ยแล้วก็จะขึ้น 10% เช่นกัน

β > 1 หมายความว่าราคาหุ้นมันจะขึ้นลงแรงมากกว่าตลาด สมมุติถ้าค่านี้เป็น 1.5 แปลว่าราคาหุ้นโดยเฉลี่ยแล้วจะขึ้นลงมากกว่าตลาด 1.5 เท่า ตัวอย่างเช่น ถ้าตลาดขึ้น 10% ราคาของหุ้นตัวนี้โดยเฉลี่ยก็จะขึ้น 15% เช่นกัน

0 < β < 1 หมายความว่าราคาหุ้นขึ้นลงไปตามตลาด แต่จะขึ้นหรือลงน้อยกว่าราคาตลาด สมมุติว่าค่านี้เป็น 0.5 แปลว่าราคาหุ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็น 0.5 เท่าเมื่อเทียบกับตลาด ตัวอย่างเช่น ถ้าราคาตลาดขึ้น 10% โดยเฉลี่ยแล้วราคาของหุ้นตัวนั้นๆจะขึ้น 5% ถ้าตลาดลง 20% ราคาหุ้นตัวนั้นก็จะตกเพียง 10%

β = 0 หมายความว่าราคาหุ้นตัวนั้นไม่มีความสัมพันธ์กับตลาดเลย ไม่ได้ขึ้นลงไปตามตลาด

β < 0 ถ้าค่าเป็นติดลบหรือน้อยกว่าศูนย์ แปลว่าราคาของหุ้นตัวนั้นขึ้นลงสวนทางกับตลาด ตลาดขึ้นหุ้นตัวนี้จะลง ตลาดลงหุ้นตัวนี้จะขึ้น

จะดูค่านี้ได้จากไหน?

เราสามารดูค่านี้ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยเข้าไปที่ set.or.th

จากนั้นค้นหาหุ้นที่เราสนใจในช่อง Get Quote ได้เลย

ค้นหาค่า Beta หุ้น

ตัวอย่างการหาค่า Beta ของ CPALL

หลักจากเราพิมพ์ชื่อ CPALL ไปแล้วให้กดที่ "ข้อมูลหลักทรัพย์" ดูตัวอย่างตามรูปได้เลย

วิธีดูค่า Beta แบบไม่ต้องคำนวณเองในเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์

หลังจากนั้นเราจะเข้ามาที่หน้านี้ ให้เรากด "สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน"

วิธีดูค่า Beta แบบไม่ต้องคำนวณเองในเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์

ซึ่งในหน้านี้เราจะดูข้อมูลบริษัทแบบย่อยๆ งบการเงิน รวมถึงค่า Beta ด้วยเช่นกัน

วิธีดูค่า Beta แบบไม่ต้องคำนวณเองในเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์

© 2024 Investich. All Rights Reserved.