วิธีประเมินมูลค่าหุ้นและผลตอบแทน ด้วยอัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้น

April 14, 2021

วิธีประเมินมูลค่าหุ้น ด้วยอัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้น

เราสามารถคาดการณ์ราคาของหุ้นในอนาคต ด้วยอัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้นได้ ซึ่งวิธีนี้จะเหมาะกับบริษัทที่มีการเติบโตของกำไรสม่ำเสมอ เท่านั้น ในบทความนี้ควรมีพื้นฐานการใช้งาน TVM Calculator ก่อน ถ้าใครใช้ไม่เป็นควรไปอ่านบทความนี้ก่อน วิธีการประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนด้วย TVM Calculator

ขั้นแรก หาอัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้นย้อนหลัง 5-10 ปีก่อน

ซึ่งเราจำเป็นต้องรู้กำไรต่อหุ้นย้อนหลังไปในอดีตก่อน เพื่อความง่ายในการดู ตัวอย่างด้านล่าง ผมใช้ Jitta.com ในการดูกำไรย้อนหลังในอดีต โดยค้นหาหุ้นที่คุณสนใจ แล้วเข้าไปที่ FactSheet (คุณสามารถเลือกใช้เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ หรือเว็บไซต์ที่คุณถนัดได้เลย)

ตัวอย่างการเติบโตกำไรต่อหุ้น

จากรูปนี้เราจะสามารถหาอัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้นในอดีตได้แล้ว

ปี 2012 มีกำไรต่อหุ้นเป็น 0.67 บาทต่อหุ้น (Present value)

ปี 2020 มีกำไรต่อหุ้นเป็น 1.6 บาทต่อหุ้น (Future value)

ซึ่งเราก็รู้จำนวนปีแล้วว่าเท่ากับ 8 ปี (ไม่ได้นับปีฐาน คือ 2012)

เท่านี้เราก็สามารถหาอัตราการเติบโตของกำไรด้วย TVM Calculator ได้แล้ว

ใช้ TVM Calculator ในการหาอัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้น

อัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้นของหุ้นตัวนี้คือ 11.495% ต่อปี

ขั้นที่สอง คาดการณ์กำไรต่อหุ้นในอนาคต 10 ปีข้างหน้า

พอเรารู้อัตราการเติบโตแล้ว เราก็สามารถหากำไรต่อหุ้นในอนาคตอีก 10 ปีได้

กำไรต่อหุ้นในปี 2020 ปี ล่าสุด คือ 1.6 บาทต่อหุ้น (Present value)

อัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้นคือประมาณ 11% ต่อปี (Annual Rate)

จำนวนปีจะเท่ากับ ปีที่เราจะคาดการณ์ ในที่นี้คือ 10 ปี

คาดการณ์กำไรต่อหุ้นในอีก 10 ปี ข้างหน้า

เราจะคาดการณ์ได้แล้วว่า กำไรต่อหุ้น ใน 10 ปีข้างหน้าของหุ้นตัวนี้จะเท่ากับ 4.54 บาทต่อหุ้น

ขั้นที่สาม คาดการณ์ราคาหุ้นในอีก 10 ปีข้างหน้า

เมื่อเรารู้กำไรต่อหุ้น ในอีก 10 ปีข้างหน้าแล้ว เราจะสามารถคาดเดาราคาของหุ้นได้ ด้วยการเอา กำไรต่อหุ้น คูณกับ P/E

โดยถ้าในอดีตหุ้นตัวนี้เคย P/E ต่ำสุดที่ 15 เท่า และสูงสุดที่ 20 เท่า เราก็จะเดาได้ ราคาต่ำสุดจะเท่ากับ 68.1 บาทต่อหุ้น และสูงสุดอยู่ที่ 90.8 บาทต่อหุ้น

อาจจะเฉลี่ย P/E เฉลี่ยย้อนหลัง 5-10 ปีก็ได้เช่นกัน

ขั้นสุดท้าย หาผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ

พอเราคาดการณ์ราคาหุ้นของ 10 ปีข้างหน้าได้แล้ว ก็จะสามารถหาผลตอบแทนต่อปีได้

สมมุติว่าปัจจุบันหุ้นตัวนี้มีราคาอยู่ที่ 30 บาท (Present value)

โดยถ้าเราใช้ราคาของ P/E ที่ต่ำสุด หรือก็คือ 68.1 บาทต่อหุ้น (Future value)

คาดการณ์ผลตอบแทนขั้นต่ำ ของการลงทุนหุ้นตัวนี้

เราจะสามารถคาดการณ์ผลตอบแทนที่จะได้รับต่อปีเท่ากับ 8.543% ต่อปี

ถ้าเราใช้ราคาที่ P/E ที่สูงสุดในอดีตหรือก็คือ 90.8 บาทต่อหุ้น (Future value)

คาดการณ์ผลตอบแทนต่อปี ที่คาดว่าจะได้สูงที่สุด ในการลงทุนหุ้นตัวนี้

เราจะสามารถคาดการณ์ผลตอบแทนที่จะได้รับต่อปีได้เท่ากับ 11.711% ต่อปี

ซึ่งเราจะสรุปได้ว่า ผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนหุ้นตัวนี้เป็นระยะเวลา 10 ปี จะได้ผลตอบแทนต่ำสุดที่ประมาณ 8.543% ต่อปี และมีโอกาสได้ผลตอบแทนสูงสุดที่ประมาณ 11.711% ต่อปี

เพิ่มเติม

  • วิธีนี้ไม่เหมาะกับหุ้นที่รายได้และกำไรไม่สม่ำเสมอ

  • อัตราการเติบโตอาจจะไม่ได้โตเท่ากันทุกปี และปีหลังๆอาจจะโตได้น้อยลง ด้วยขนาดของกิจการที่ใหญ่ขึ้น ถ้าเราจะใช้วิธีนี้ประเมิน เราอาจจะลดอัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้นที่เราคำนวณได้มาลงไปอีก เพื่อให้มี Margin of safety

  • ถ้าใครอ่านเข้าใจแล้ว อยากใช้วิธีง่ายกว่า ผมมีเขียนเครื่องมือคำนวณไว้แล้ว สามารถเข้าไปใช้ได้ที่นี่ ประเมินมูลค่าหุ้น ด้วยอัตราการเติบโตของกำไร

© 2023 Investich. All Rights Reserved.