ทำความรู้จักกับ 56-1

แบบฟอร์ม 56-1 คืออะไร?

แบบฟอร์ม 56-1 คือรายงานที่บริษัทต้องทำส่งให้ ก.ล.ต ทุกปี เพื่อใช้ในการกำกับดูแล โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนหลักๆ

1) การประกอบธุรกิจ

ส่วนนี้จะเล่าถึง นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ ปัจจุยความเสี่ยงของธุรกิจ และข้อมูลสำคัญๆอื่นๆ

เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดที่เราควรต้องอ่านก่อนจะซื้อหุ้นตัวใดตัวหนึ่ง เพราะถ้าเราไม่เข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจนั้นจริงๆ เราจะคาดการณ์การเติบโต หรือกำไรของบริษัทไม่ได้ และนั่นคือความเสี่ยง

บนโต๊ะของ Warren Buffet จะมีกล่องๆนึงที่เขียนว่า Too Hard (ยากเกินไป) ซึ่งถ้าเขาอ่านข้อมูลบริษัทๆนึงและเขาไม่เข้าใจธุรกิจนั้นๆ เขาจะไม่ลงทุน และเอาเอกสารของกิจการตัวนั้นใส่ในกล่อง Too Hard

ในส่วนนี้สำคัญๆที่เราต้องดูเป็นพิเศษด้วย เช่น

 • ธุรกิจมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้าง และสัดส่วนรายได้ ของแต่ละตัวเป็นเท่าไร

  • สมมุติ ถ้าราคาหมูแพง แล้วบริษัทได้ได้รับผลกระทบด้านต้นทุน และสัดส่วนรายได้ของผลิตภัณฑ์นั้นสูง เราจะคาดการณ์กำไรที่ลดลงได้ ในทางกลับกัน ถ้าราคาหมูแพงแล้วผลิตภัณฑ์นั้นได้ประโยชน์ เราก็คาดการณ์กำไรที่เพิ่มขึ้นได้เช่นกัน

 • สัดส่วนรายได้จากในและต่างประเทศเป็นยังไงบ้าง และเติบโตไหม

  • ถ้าเงินบาทแข็งหรืออ่อนกิจการจะกระทบแค่ไหน รวมถึงประเทศที่ส่งออกก็อาจจะมีมาตรการที่กระทบรายได้ของกิจการได้เช่นกัน เช่นการขึ้นภาษี

2) การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

ส่วนนี้จะเล่าถึง ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น โครงสร้างการจัดการ การกำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคม และอื่นๆ

ส่วนนี้จะสำคัญรองลงมา แต่ก็มีหลายๆอย่างที่เราควรดู ได้แก่

 • ควรรู้ว่าผู้บริหารคือใคร เก่งไหม ได้ผลตอบแทนเหมาะสมหรือป่าว

  • อาจจะต้องดูด้วยว่ามีประวัติโกงไหม เพราะถ้ามีกำไรของบริษัทอาจจะเข้าผู้บริหารแทนผู้ถือหุ้น เราควรเอาชื่อผู้บริหารไปค้น Google ตรวจสอบดูด้วย

 • ใครเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ถ้าผู้บริหารถือหุ้นในสัดส่วนที่เยอะ ก็มีส่วนที่บริหารจะบริหารให้ดี และให้ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นสูง (ผู้บริหารก็ได้ผลตอบแทนสูงตาม เพราะถือหุ้นไว้เยอะ)

3) ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ส่วนนี้ก็แสดง งบทางการเงินและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและคำอธิบายเพิ่มเติมของฝ่ายจัดการด้วย

เป็นอีกส่วนที่สำคัญ เพราะถ้าผลดำเนินงานของกิจการดี ราคาหุ้นก็จะเพิ่มขึ้นในระยะยาว ซึ่งตรงนี้ค่อนข้างจะมีรายละเอียดสูง จะเล่าคร่าวๆถึงสิ่งที่ควรดูดังนั้น

 • กิจการมีหนี้สินเยอะเกินไหม เจ้าหนี้การค้าเป็นเท่าไร (งบดุล, D/E ratio)

 • รายได้และกำไรเติบโตขึ้นไหม เติบโตขึ้นเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ (งบกำไรขาดทุน)

 • กิจการมีการลงทุนอะไรเพิ่ม (งบกระแสเงินสด)

 • อื่นๆอีกมากมาย


ดู 56-1 ได้จากที่ไหน?

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ของ ก.ล.ต. https://market.sec.or.th

 2. คลิกที่ ข่าว/ข้อมูลตลาดทุน จากนั้นคลิกที่ บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

  วิธีดาวน์โหลด 56-1

 3. จากนั้นคลิกที่ ​แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1)

  วิธีดาวน์โหลด 56-1 และดู 56-1

 4. จากนั้นพิมพ์ตัวย่อหุ้น คลิกที่แว่นขยายก่อน ชื่อจะเป็นภาษาไทย จากนั้นกดค้นหา จากตัวอย่าง เช่นจะดูของ CPALL

  วิธีดาวน์โหลด 56-1 และดู 56-1

  วิธีดาวน์โหลด 56-1 และดู 56-1

 5. จากนั้นดูปีที่เราสนใจ และดาวน์โหลดได้จากปุ่มในแถบรายละเอียด

  วิธีดาวน์โหลด 56-1 และดู 56-1

© 2023 Investich. All Rights Reserved.