PEG

หลังจากที่เรารู้จักอัตราส่วน P/E มาแล้ว เราจะรู้ว่าถ้ากำไรมีการเติบโตขึ้น P/E จะมีค่าลดลง หรือกำไรลดลงก็ทำให้ P/E สูงขึ้น การดูแค่ P/E โดยไม่ดูการเติบโตของกำไรจึงเป็นเรื่องอันตราย จึงเกิดเป็นอัตราส่วน PEG ขึ้นมา ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่เทียบกันระหว่าง P/E กับ การเติบโตของกำไรสุทธิ (Profit growth)

โดยคำนวณได้ดังนี้

สูตรคำนวณ PEG ratio

ค่านี้บอกอะไรเราบ้าง?

PEG = 1 แปลว่า ราคาหุ้นสะท้อนการเติบโตของกำไรต่อหุ้นอย่างเหมาะสม คือไม่ถูกไม่แพง

PEG < 1 แปลว่า ราคาหุ้นอาจจะซื้อขายต่ำกว่ามูลค่าที่เหมาะสม ความคาดหวังมีน้อยกว่าอัตราการเติบโตของกำไร

PEG > 1 แปลว่า อาจจะมองได้ว่าหุ้นแพงกว่ามูลค่าเหมาะสม เพราะความคาดหวังมีมากกว่าอัตราการเติบโตของกำไร

ข้อควรระวัง

  • อัตราการเติบโตเป็นสิ่งที่เราต้องคาดการณ์ และเราอาจจะคาดการณ์ผิดก็ได้ เราควรต้องมีส่วนเผื่อความปลอดภัยด้วย (Margin of safety)

  • ไม่เหมาะกับการใช้กับหุ้น Commodity (สินค้าโภคภัณฑ์) เป็นหุ้นที่จะคาดการณ์กำไรและการเติบโตยากและผลกำไรไม่สม่ำเสมอ

    • สินค้าโภคภัณฑ์ เป็น สินค้าที่ตัวสินค้ามีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ใครผลิตก็เหมือนๆกันไม่แตกต่างกันมาก เช่น สินค้าเกษตร, น้ำมัน ซึ่งสินค้าพวกนี้มีราคาตลาด ราคาขึ้นตามอุปสงค์อุปทาน ทำให้ผลกำไรไม่แน่นอน

© 2023 Investich. All Rights Reserved.