วิธีหาข้อมูลงบการเงิน

เรารู้แล้วว่าราคาหุ้นนั้นขึ้นอยู่กับผลประกอบการของกิจการ ถ้าผลประกอบการดีราคาหุ้นก็จะดีตามในระยะยาว (ระยะสั้นอาจจะเกิดการเกร็งกำไร ทำให้เกิดความผันผวนของราคา) ซึ่งผลประกอบการที่ดีสามารถดูได้จากงบการเงิน โดยสามารถหาดูได้จากหลายเว็บไซต์

เริ่มจากเว็บไซต์แรกก่อนเลย

 1. เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ set.or.th

  ด้านบนของเว็บไซต์เราจะเห็นช่อง Get Quote อยู่ ให้เราพิมพ์ตัวย่อหุ้นที่เราสนใจไปได้เลย

  ดูงบการเงินผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์

  ตัวอย่าง สมมุติว่าจะดูของ CPALL

  ดูงบการเงิน ของ CPALL ผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์

  สังเกตแถบด้านซ้ายจะมีแถบงบการเงิน ถ้ากดไปเราจะสมารถดูงบแบบคร่าวๆได้ ร่วมถึงอัตราส่วนทางการเงินสำคัญๆบางตัว เช่น P/E หรือ ROE

  ข้อมูลงบการเงินแบบคร่าวๆของ CPALL

  แต่ถ้าอยากดูละเอียดกว่านี้ให้กดที่แถบข้อมูลบริษัท ซึ่งจะเป็นหน้าดังรูปด้านล่าง กดที่ปุ่มสีเหลือง "สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน" เราจะดูงบแบบละเอียดขึ้นได้ หรือกดดาวน์โหลดงบการเงินไตรมาสล่าสุด หรือรายงานประจำปีก็จะมีข้อมูลงบการเงินฉบับเต็มให้ดูเช่นกัน

  ข้อมูลหลักทรัพย์ CPALL

  ถ้ากด สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน เราจะเข้ามาหน้านี้ ซึ่งจะมีสรุปลักษณะธุรกิจคร่าวๆให้ ผู้ถือหุ้นใหญ่ งบการเงิน และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญๆให้ด้วย

  สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน ของ CPALL

 2. เว็บไซต์ของ กลต market.sec.or.th

  เข้าผ่าน link นี้ได้เลย https://market.sec.or.th/public/idisc/th/FinancialReport/FS

  หลังจากเข้าแล้วก็ค้นหาตามชื่อย่อหุ้น และกดที่แว่นขยายด้านขวาก่อน

  ค้นหางบการเงินของ CPALL จากเว็บไซต์ของ กลต

  หลังจากกดแว่นขยายชื่อจะถูกเปลี่ยนเป็นชื่อเต็มๆ จากนั้นกด "ค้นหา" เลย

  ค้นหางบการเงินของ CPALL

  เราจะเห็นงบย้อนหลังทั้งงบปี และรายไตรมาส สามารถกดดาวน์โหลดได้จากปุ่มในแถบรายละเอียด

  ค้นหางบการเงินของ CPALL จากเว็บไซต์ของ กลต

 3. เรายังสามารถดูงบการเงินได้จากอีกหลายเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้ เช่น Jitta หรือ Finnomena ซึ่งวิธีการก็เหมือนๆกันเลย คือค้นผ่านตัวย่อหุ้น

© 2024 Investich. All Rights Reserved.