งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Statement of Comprehensive Income)

เป็นงบที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของกิจการสำหรับช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น งวด 3 เดือน งวด 1 ปี แสดงให้เห็นถึงรายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไรของกิจการนั้นๆ

สิ่งที่ควรให้ความสนใจในงบนี้

1) กำไรต่อหุ้นมีการเติบโต

บริษัทที่ดีจะมีการเติบโตของกำไรต่อหุ้น ต่อเนื่องและยาวนาน จากตัวอย่างบริษัทด้านล่าง จะเห็นว่ากำไรต่อหุ้นเติบโตต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปี 2014 อาจจะมีตกหรือทรงตัวบ้างเนื่องจากสาเหตุชั่วคราวหรือวิกฤตในบ้างปี เช่น ปี 2019 แต่ในภาพรวมคือเติบโต แบบนี้คือดี

ตัวอย่างงบของบริษัท MEGA ที่มีการเติบโตของกำไรต่อหุ้นมาต่อเนื่อง และยาวนาน

เสริม เน้นว่าควรดูที่กำไรต่อหุ้น ไม่ใช่กำไรสุทธิ เพราะถ้ากำไรสุทธิเพิ่มก็จริง แต่บริษัทมีการเพิ่มทุนด้วย จำนวนหุ้นก็จะเพิ่มขึ้นด้วย ทำให้กำไรที่เพิ่มมาก็จะมีตัวหารเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

2) รายได้จากธุรกิจหลักมีการเติบโต

บริษัทที่ดี ก็ควรมีแนวโน้มรายได้ที่เติบโตขึ้นทุกปีๆ และต้องเป็นรายได้ที่มาจากธุรกิจหลัก ไม่ใช่รายได้พิเศษที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว จากการที่บริษัทขายบางสิ่งบางอย่างออกไป เช่น ขายที่ดิน

ถ้ากำไรเติบโต แต่ไม่ได้มาจากรายได้ที่เติบโต แปลว่าจะมาจากการลดต้นทุน ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดี แต่ถึงจุดนึงก็จะลดต่อไม่ได้แล้ว

3) กำไรพิเศษ

กำไรพิเศษ คือกำไรที่ไม่ได้เกิดจากธุรกิจหลักของกิจการนั้นๆ อาจจะมาจากการขายสินทรัพย์บางอย่างออกไป

ซึ่งอาจจะทำให้ไตรมาสนั้นๆ บริษัทมีกำไรโดดเด่นขึ้นมา แต่เราควรจะตัดส่วนนี้ออก เพราะกำไรนี้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว

ถ้าเรามองแค่กำไรจู่ๆโดดขึ้นมา PE ลดลง จนนึกว่าหุ้นถูกแล้ว แต่กำไรมาจากกำไรพิเศษ ก็จะทำให้เราขาดทุนได้

4) อัตรากำไรสุทธิ

สามารถนำไปเทียบกับบริษัทที่ทำธุรกิจแบบเดียวกัน ถ้าบริษัทไหนอัตรากำไรสุทธิเยอะกว่า จะสามารถบ่งบอกได้ว่าบริษัทไหนคุมต้นทุนได้เก่งกว่า

ข้อควรระวังคือต้องดูธรรมชาติของธุรกิจ เช่น ธุรกิจค้าปลีก กับห้างค้าส่ง อาจจะดูมีความคล้ายกัน แต่จริงๆแล้วต่างกัน ห้างค้าส่งก็จะมีอัตรากำไรสุทธิที่ต่ำกว่า เพราะเน้นขายในราคาที่ถูกกว่าแต่เน้นจำนวนเยอะกว่าจากการขายเป็นแพ็คๆ (ตัวอย่างเช่น Makro)

เพิ่มเติม

  • บริษัทที่การเติบโตของกำไรอาจจะไม่สูงแล้ว ธุรกิจอิ่มตัวแล้ว อาจจะเป็นการลงทุนที่ดีก็ได้ ถ้าราคาถูกมากพอจนเงินปันผลสูงจนน่าสนใจ

© 2024 Investich. All Rights Reserved.